Ur kalendariet

  • 6 september 2015 11:00Samlingsgudstjänst för och med alla åldrar
  • 18 september 2015Övernattning för sommarens Sjövikselever
  • 20 september 2015 11:00Gudstjänst
AEC v1.0.4
Se hela kalendariet

Norrmalmskyrkan är en del av

Aktuella händelser

September-bladet

Skola och jobb är igång, och så även verksamheten i Norrmalmskyrkan. Exakt vad som händer så här i början av terminen, det kan du läsa här i september-numret av månadsbladet.

Rotlöshetsförbannelsen

Det kan finnas tider då frågan ”Är jag i första hand svensk eller i första hand kristen?” inte bara blir en rent teoretisk fråga.

Välkommen till samlingsgudstjänst!

Söndag 6 september hälsar vi välkommen till samlingsgudstjänst för och med alla åldrar. Läs mer här!

Till Aktuellt-sidan

Norrmalms Baptistförsamling

Norrmalmskyrkan är en växtplats där människor i alla åldrar möts för att bearbeta och fördjupa viktiga frågor kring livet och tron. Vi välkomnar alla, oavsett tro, till våra gudstjänster och samlingar.

Läs mer

Våra gudstjänster

Varje söndag firar vi gudstjänst i Norrmalmskyrkan – och då är alla välkomna. Gudstjänsten tar upp sådant som känns angeläget – både problem och glädjeämnen.

Läs mer

Vår tro

Vi tror på Gud som har skapat världen. Vi tror på Jesus Kristus, vår befriare. Vi tror på den heliga Anden, vår hjälpare.

Läs mer