• Ur kalendariet

  • 3 augusti 2014 11:00Sommarmöte
  • 10 augusti 2014 11:00Sommarmöte med nattvard
  • 12 augusti 2014 12:30Sommarträff: "Diakonens lunchträff"
  • 17 augusti 2014 11:00Sommarmöte
  • 24 augusti 2014 11:00Sommarmöte
  • 27 augusti 2014 17:30Stilla stund mitt i veckan
  AEC v1.0.4
 • Se hela kalendariet

  Norrmalmskyrkan är en del av Equmeniakyrkan

  Aktuella händelser

  Med målet i sikte

  Kan du tillåta dig – trots mörka löpsedlar, trots oro och oförsonlihget, trots alla rapporter om våld och krig – att se också tecken på godhet i världen?

  Sommarmöten och sommarträffar

  Under sommaren firar vi förstås gudstjänst i Norrmalmskyrkan varje söndag, och dessutom ordnas tre sommarträffar med olika teman.

  Sommarens månadsblad: ”Ljuset”

  Nu är sommarens månadsblad ute, ett nummer som vi valt att kalla ”Ljuset”.

  Till Aktuellt-sidan

  Norrmalms Baptistförsamling

  Norrmalmskyrkan är en växtplats där människor i alla åldrar möts för att bearbeta och fördjupa viktiga frågor kring livet och tron. Vi välkomnar alla, oavsett tro, till våra gudstjänster och samlingar.

  Läs mer

  Våra gudstjänster

  Varje söndag firar vi gudstjänst i Norrmalmskyrkan – och då är alla välkomna. Gudstjänsten tar upp sådant som känns angeläget – både problem och glädjeämnen.

  Läs mer

  Vår tro

  Vi tror på Gud som har skapat världen. Vi tror på Jesus Kristus, vår befriare. Vi tror på den heliga Anden, vår hjälpare.

  Läs mer