Ur kalendariet

  • 27 oktober 2014HÖSTLOV FÖR MUSIKSKOLAN
  • 1 november 2014 11:00Minnesgudstjänst med ljuständning
  • 2 november 2014 16:00Gudstjänst med nattvard
  • 5 november 2014 17:30Mitt i vimlet
  • 5 november 2014 18:45Samtalskväll:"Tillsammans för livet"
  • 7 november 2014 18:00Fredags från åk 4 och uppåt
AEC v1.0.4
Se hela kalendariet

Norrmalmskyrkan är en del av

Aktuella händelser

Allhelgonahelgen

Varmt välkommen till Norrmalmskyrkan i allhelgonahelgen!

Höstlov för musikskolan

Musikskolan tar höstlov 27 oktober – 2 november.

Retreatdygn på Kärsögården

Kom med på ett retreatdygn till Kärsögården den 8-9 November. Tid för stillhet, bön och reflektion.

Oktober-Novembers månadsblad:”Mitt i vimlet”

Nu är månadsbladet för oktober-november ute. Ladda ner ett eget exemplar av bladet!

Hur tecknar vi en ärlig och relevant Gudsbild för 2000-talet?

Följ med fyra onsdagar i en samtalsgrupp om kristen tro och praktik i en värld i förändring. Som utgångspunkt för samtalen använder vi
Kyrkornas världsråds text “Tillsammans för livet”.

Till Aktuellt-sidan

Norrmalms Baptistförsamling

Norrmalmskyrkan är en växtplats där människor i alla åldrar möts för att bearbeta och fördjupa viktiga frågor kring livet och tron. Vi välkomnar alla, oavsett tro, till våra gudstjänster och samlingar.

Läs mer

Våra gudstjänster

Varje söndag firar vi gudstjänst i Norrmalmskyrkan – och då är alla välkomna. Gudstjänsten tar upp sådant som känns angeläget – både problem och glädjeämnen.

Läs mer

Vår tro

Vi tror på Gud som har skapat världen. Vi tror på Jesus Kristus, vår befriare. Vi tror på den heliga Anden, vår hjälpare.

Läs mer