Ur kalendariet

  • 7 december 2016 13:00Språkcafé
  • 7 december 2016 17:30Nattvardsandakt
  • 10 december 2016 16:00Konsert med Stockholm East Gospel Choir
  • 11 december 2016 11:00Gudstjänst: "Bana väg för Herren"
  • 13 december 2016 12:30Träff för daglediga: Lucia kommer till oss
  • 14 december 2016 13:00Språkcafé
AEC v1.0.4
Se hela kalendariet

Norrmalmskyrkan är en del av

Aktuella händelser

Guds goda, osannolika ord

Profetens – och därmed också kyrkans – öde, eller kanske ska vi säga uppgift och kallelse – är att alltid stå i opposition.

Salt, ljus och kamelspillning

När Jesus talar om sina lärjungar som jordens salt kan det handla om deras kallelse att leva och verka i världen som ett tecken på att världen tillhör Gud.

Till Aktuellt-sidan

Norrmalms Baptistförsamling

Norrmalmskyrkan är en växtplats där människor i alla åldrar möts för att bearbeta och fördjupa viktiga frågor kring livet och tron. Vi välkomnar alla, oavsett tro, till våra gudstjänster och samlingar.

Läs mer

Våra gudstjänster

Varje söndag firar vi gudstjänst i Norrmalmskyrkan – och då är alla välkomna. Gudstjänsten tar upp sådant som känns angeläget – både problem och glädjeämnen.

Läs mer

Vår tro

Vi tror på Gud som har skapat världen. Vi tror på Jesus Kristus, vår befriare. Vi tror på den heliga Anden, vår hjälpare.

Läs mer