Sång och musik betyder mycket för det lilla barnet och dess utveckling. Att lyssna till musik och sång, mamma och pappas röster, och till och med olika små ljud – det väcker stort intresse hos små barn. Något som är häftigt för oss vuxna att få vara med om!

Barnmusik och babysångSedan starten under sent 80-tal har vår barnmusikverksamhet blivit välkänd i Vasastan. Vi har musikgrupper för barn mellan 0-4 år och deras föräldrar.I samlingen, som är ca 45 min, sjunger vi för och med barnen. Vi sjunger gamla och nya sånger, ofta med rörelser och inslag av lek. Dessutom använder vi rytminstrument och lyssnar på musik.

I våra eftermiddagsgrupper är barn mellan 0-4 år välkomna, dessa kallas även syskongrupper då man är varmt välkommen även med flera barn. För de allra minsta finns spädbarnsgrupper och babyrytmik, och från och med 4 års ålder kan man välja att börja i vår yngsta kör, Småbär. Läs mer om våra körer.

Barnmusiksamlingen följs av fika och lek, en trevlig stund för både barn och vuxna att lära känna nya vänner. Enkelt fika ingår i terminsavgiften, och det finns tillgång till kök och mikrovågsugn för den som vill ta med riktig mat.

Anmälan barnmusik Kontakta Musikskolan Anmälan kör & instrument

Aktuella barnmusikgrupper

Tisdag kl 13.00, spädbarn

Tisdag kl 16.00, syskongrupp för barn 0-4 år

Onsdag kl 15.00, syskongrupp för barn 0-4 år

Onsdag kl 16.00, syskongrupp för barn 0-4 år

Terminsavgifter och anmälningsregler

Terminsavgift barnmusik: 350 kr/vuxen, 175 kr/barn

För tredje barnet i samma grupp tas ingen avgift ut. Invänta faktura som skickas från studieförbundet Bilda. Vid avhopp debiteras hela terminsavgiften. Innan terminsstart är du fri att avboka din plats, utan att det kostar dig något.

Terminsavgift Småbär: 400 kr

Terminsavgift Blåbär 425 kr

Höstterminen börjar i mitten av september och vårterminen i mitten av januari. En termin omfattar 12-14 samlingar, samt avslutning.

Kallelse skickas per e-post till alla som fått plats, därefter får du bekräfta om du vill ha din plats eller ej. Efter terminsstart fyller vi på med nya deltagare i mån av plats. Vid fulla grupper placeras anmälda barn i kö, och ges sedan plats i turordning efter ködatum.

Obs! Samlingarnas tider kan komma att ändras innan terminsstart. Givetvis får alla anmälda i så fall information om det.