Det vackraste

Posted on 12 mars 2017 in Aktuellt, Predikan, Tankerum | 0 comments

Att vara Ande-bärare är dubbelt. Å ena sidan ger Anden kraft, liv och urskiljningsförmåga. Å andra sidan ger Anden ett annorlundaskap som omgivningen aldrig kommer att förstå sig på.

Read More

Kärleksförvandlingen

Posted on 26 februari 2017 in Aktuellt, Predikan, Tankerum | 0 comments

I detta att vara kyrka – dvs. att vara Jesu lärjungar som går tillsammans i gemenskap på väg mot fredens stad – ligger en dubbel kallelse. Den ena delen av vår gemensamma kallelse är att hålla benhårt fast vid det gamla. Den andra delen av vår kallelse är att ständigt tänka nytt.

Read More