Är Gud en krokodil?

Inlagt den 13 juli 2014 i Aktuellt, Predikan, Tankerum | 0 kommentarer

Vad är den Gud som möter oss, talar till oss genom sitt ord, lever med oss och som vi tror och förkunnar i församlingen? Är vi förblindade av rädslan att Gud kanske trots allt är en krokodil?

Läs mer

Kärlekens gemenskap

Inlagt den 15 juni 2014 i Aktuellt, Predikan, Tankerum | 0 kommentarer

Även våra egna allra mest innerliga upplevelser av gemenskap och relation med andra förbleknar kapitalt i ljuset av treenighetens gemenskap. Gud är kärlek. Gud är oblandad kärlek utan förbehåll.

Läs mer

Det otvungna samtalet

Inlagt den 25 maj 2014 i Aktuellt, Predikan, Tankerum | 0 kommentarer

Det här lilla avsnittet om bönen verkar vara vara så fullt av förbud och förhållningsregler att det kan få en att fundera på om det är värt att ens försöka be; att fundera på om vi klarar av att be över huvud taget. Och ändå tror jag att det egentligen är tänkt att vara precis tvärtom…

Läs mer

Växa i tro

Inlagt den 21 maj 2014 i Aktuellt, Predikan, Tankerum | 0 kommentarer

Hur gör vi för att växa i vår tro? Och hur gör vi för att behålla det vi har hittat? Många har beskrivit hur de varit på läger och funnits i ett kristet sammanhang, där de verkligen fått vara sig själva och där det har varit lätt att tro. Men tillbaka hemma i vardagen är det inte alltid lika lätt. Läs Elisabets predikan kring att ”Växa i tro”.

Läs mer