Internationellt engagemang i ThailandVårt internationella engagemang kanaliserar vi genom trossamfundet Equmeniakyrkan och biståndsorganisationen Diakonia. Genom Equmeniakyrkan driver vi tillsammans med många andra församlingar internationell mission i framför allt Kongo och Thailand. Mission innefattar allt från hälsovård och undervisning till predikan och församlingsarbete. I allt detta förmedlas den kristna tron genom de människor som arbetar i verksamheten. I Kongo handlar missionen dock snarare om samarbete med de systerkyrkor som finns i landet.

En stor del av församlingens övriga internationella engagemang gäller matpaket till föräldralösa barn i Kongo Kinshasa och mikrokreditverksamhet i Thailand. Dessutom stöttar vi arbetet i en baptistförsamling i Litauen, genom Equmeniakyrkan.

Läs en hälsning från Helena, en församlingsmedlem som arbetade som volontär i Thailand.

Läs en hälsning från Gilija & Henrikas Zukauskai, ett pastorspar i Litauen som vi stödjer genom Equmeniakyrkan.