Internationellt engagemang i ThailandVårt internationella engagemang kanaliserar vi genom trossamfundet Equmeniakyrkan och biståndsorganisationen Diakonia. Genom Equmeniakyrkan driver vi tillsammans med många andra församlingar internationell mission i framför allt Kongo och Thailand. Mission innefattar allt från hälsovård och undervisning till predikan och församlingsarbete. I allt detta förmedlas den kristna tron genom de människor som arbetar i verksamheten. I Kongo handlar missionen dock snarare om samarbete med de systerkyrkor som finns i landet.

En stor del av församlingens övriga internationella engagemang gäller matpaket till föräldralösa barn i Kongo Kinshasa och mikrokreditverksamhet i Thailand. Dessutom stöttar vi arbetet i en baptistförsamling i Litauen, genom Equmeniakyrkan.

Sedan ett par decennier tillbaka har vi haft en Rättvisebod i kyrkan. Här säljs hantverk och Fair Trade-märkta varor. Överskottet från Rättviseboden går mestadels till flyktingarbete i norra Thailand, via den kristna biståndsorganisationen Diakonia. Rättviseboden är öppen i samband med vissa gudstjänster och konserter, men om du vill handla en annan tid så går det också bra – kontakta expeditionen för hjälp.

Läs en hälsning från Helena, en församlingsmedlem som arbetar som volontär i Thailand.

Läs en hälsning från Gilija & Henrikas Zukauskai, ett pastorspar i Litauen som vi stödjer genom Equmeniakyrkan.