Närmaste händelser

  • 24 april 2014 18:00Middag för studenter
  • 27 april 2014 16:00Gudstjänst: "Påskens vittnen" (obs. tiden)
  • 29 april 2014 12:30“Japans tre möten med Kristus” - träff för daglediga
  • 4 maj 2014 11:00Gudstjänst med nattvard: "Den gode herden"
AEC v1.0.4

Hela kalendern

AEC v1.0.4

 

Bilda-logga