Norrmalmskyrkans arkitektur är både omtalad och beundrad, och än idag finns mängder av originaldetaljer bevarade i den stora kyrkan.

Norrmalmskyrkans exteriör

Foto: Emma Salmonsson

Norrmalms baptistförsamling bildades 1961. Den har sitt ursprung i tre äldre församlingar varav den äldsta var Stockholms första baptistförsamling som grundades 1854. Denna församling hörde hemma i Betelkapellet på Malmskillnadsgatan, men kapellet revs i samband med den stora ombyggnaden av city på 1960-talet. Stockholms första baptistförsamling gick då samman med Vasastadens baptistförsamling och med Stockholms åttonde baptistförsamling. Tillsammans bildade de tre församlingarna Norrmalms baptistförsamling och den nybildade församlingens kyrka, Norrmalmskyrkan, invigdes den 1 mars 1964.

Byggnaden på Norrtullsgatan ritades av Bengt Carlberg och Stig Hermansson (arkiteter SAR). Man har använt sig av två huvudytor; den levande eken och terrasitputsen. Linjerna är enkla, rena och ödmjuka – ett uttryck för det trosliv som församlingen vill gestalta: gemenskap, innerlighet och upplevelse av Den Helige.

Kyrkorummet

Foto: Emma Salmonsson

I kyrkorummet står nattvardsbordet längst fram i centrum. Vanligtvis ligger här en öppen Bibel, det protestantiska arvet med Ordet i centrum. Till höger finns dopgraven/dopkällan med det levande vattnet. I baptistkyrkan förrättas bekännelsedop, där hela kroppen sänks ner i vattnet. I kyrkorummet finns även ljusbäraren som har en viktig plats i vårt gudstjänstliv. Ljusen i globen uttrycker en del av våra böner.

GlasmosaikfönstretKatedralfönstret är något många förknippar med Norrmalmskyrkan. Det är monumentalt med sina 47 kvm i 2 cm färgat glas som sågats, huggits och limmats mellan ramar av järn. Konstnär är Bernt Helleberg och hans motiv bygger på uppståndelsetanken. Genom hela fönstret löper en ljus strimma som vidgar sig, för att slutligen dominera i det sista fältet. Horisontellt och i fönstrets mittfält rör sig mänskliga gestalter och former. De röda formerna längs den övre delen av fönstret gestaltar scener och händelser ur Bibeln.

TextilenDen vackra textilen ”Livets källa” är skapad av Kerstin Ekengren, textilkonstnär från Järvsö i Hälsingland. I verket utgår Livet från Gud, symboliserad av den mäktiga solformationen i textilens övre del. Livet lösgör sig från Gud och söker sig väg mot människorna genom Anden, som i konstverket uttrycks med en fågel med utbredda vingar. Kerstin Ekengren såg fågeln utanför sitt ateljéfönster en morgon och utnyttjade sedan synen i textilen.
Korset är i den kristna tron en bild av Guds möte med människan, den radikala kärlekens symbol. En svag korskontur i textilen levandegör denna centrala trosverklighet. Från korset når Guds kärlek människorna, och den mänskliga existensen finns uttryckt i de fyra pelarna eller livsfloderna. De representerar de fyra evangelierna, som berättar om människans liv i världen och Guds möte med människan.
Från vänster till höger syns Matteus tolv apostlar, Markus med fem kornbröd och två fiskar, Lukas med födelseberättelsen, ängeln, sovande herdar, Josef, Maria och barnet, samt Johannes med den sista måltiden. Samtidigt kalkens form ”Detta är det nya förbundet i mitt blod”. Så är det innersta i tron representerat.
Längst ner finns Jordanfloden, platsen för Jesu dop och början till hans gärning.

Den stora orgeln finns på läktaren, med sina trettio stämmor fördelade på huvudverk, ryggpositiv, bröstverk och pedalverk. Orgeln är byggd av Orgelbaumeister Gebrüder Jehmlich, Dresden, och har opustalet 820.

Orgeln

Foto: Emma Salmonsson

Norrmalmskyrkan är anpassad för dig med funktionsnedsättning.