På palmsöndagen den 25 mars kl 11 firar vi Markusmässan – en nattvards- och musikgudstjänst med utgångspunkt i Markusevangeliets texter.

Equmeniakyrkan och Equmenia har utlyst läsåret 2017-18 som ”Markusåret”. Söndagens gudstjänst för alla åldrar är en del i detta och blir andra gången som Markusmässan firas i Norrmalmskyrkan.

Sång: kören Vox Nova under ledning av Lena Wohlfeil
Gudstjänstledning: Stefan Albinsson och Anna Eriksson
Musiker: Timothée Ravelojaona m.fl.

Efter gudstjänsten serveras lunch. Därefter håller församlingen årsmöte.