Det är väl känt att många musiker har rötter från den kyrkliga miljön. Musiken har en självklar plats, och förmår att beröra människor på djupet. Musiken används som budskapsbärare och som gemenskapsbyggare. Där orden tar slut, tar musiken vid.

Psalmer & sångerI Norrmalmskyrkan finns en lång tradition av ett rikt musikliv. Under 25 år var Roland Forsberg, en av landets mest produktiva psalmkompositörer, dess organist. Körlivet har varit och är omfattande, och sedan 1994 bedriver Norrmalmskyrkan en egen musikskola. Idag finns det sångmöjligheter för alla åldersgrupper, från babysång upp till pensionärskör. I stort sett varje gudstjänst under terminerna har medverkan av någon av våra körer!

I den magnifika kyrksalen finns en stor orgel med tre manualer och 33 stämmor, liksom en Steinway-flygel. Båda instrumenten används flitigt till psalmsången vid våra gudstjänster, och ofta finns ungdomar med och kompar på gitarr, bas eller stråkinstrument.

Kyrkans körer brukar sammanstråla till större konserter en gång per termin, en vårkonsert och en adventskonsert kring Lucia. Andra musikevenemang är bl a musikcafé varje termin. Där medverkar ofta både ungdomskören, kyrkans rockgrupper, samt gästande jazz- och popmusiker. Under senare år har Betel musiklinjes kör bjudit på klassisk körkonsert, och barnkörerna har bjudit in till musikal. Norrmalmskyrkans musikliv är rikt och innefattar många genrer!