Musikskolan har gjort Norrmalmskyrkan välkänd i Vasastan. Verksamheten har växt och idag deltar flera hundra barn och föräldrar varje vecka i våra musikaktiviteter.

Norrmalmskyrkans Musikskola omfattar all Norrmalmskyrkans verksamhet bland barn och ungdomar. Där ingår körer för barn och ungdomar, instrumentalundervisning och barnmusikgrupper.

Fiol

Instrumentalundervisning

GitarrundervisningVi erbjuder undervisning i piano, gitarr, fiol och ensemble (rockband). Instrumentalundervisningen ges i mindre grupper av utbildade lärare.

Vi tror på att undervisa barn i grupp. Gruppen skapar gemenskap och sammanhållning, man lär sig av varandra – och det är extra roligt att spela tillsammans med andra!

En naturlig del av musicerandet är att dela med sig av spelglädjen. Därför får eleverna redan från början möjlighet till minst ett uppspelstillfälle varje termin.

Barn- och ungdomskör

I Norrmalmskyrkan kan man sjunga i kör från 4 års ålder. Läs mer om våra körer

Barnmusik

Spädbarns- och småbarnsmusiken innebär sång, musik och rytmik för barn 0-4 år och deras föräldrar. Läs mer om barnmusiken

Anmälan kör & instrument Anmälan barnmusik Kontakta Musikskolan

Terminsavgifter

Piano, gitarr och ensemble (45 min/vecka)

Grupp om 4-5 elever 1.595 kr

Grupp om 3 elever 1.795 kr

Grupp om 2 elever 2.095 kr

Fiol (45 min/vecka)

Grupp om 4-5 elever 1.995 kr

Grupp om 3 elever 2.500 kr

Grupp om 2 elever 3.700 kr

Kör

Småbär (45 min) 400 kr

Blåbärskör, Smultronkör (45 min) 425 kr

Körsbärskör, Ungdomskör (60 min) 425 kr

Rabatter

Till instrumentalelever (ej fiol) ges 25 % syskonrabatt på den lägsta avgiften från andra barnet, och 50 % syskonrabatt från tredje barnet.

Till körbarn ges 50 kr syskonrabatt på lägsta avgiften från andra barnet.

Elev som deltar i instrumentalundervisning får 25 % rabatt på ensembleavgiften.

Viktig information

Vid återbud efter terminsstart debiteras hel terminsavgift.

Eget instrument är en förutsättning. Musikskolans lärare hjälper gärna till med råd och tips inför ditt instrumentköp.

Vi använder inte antagningsprov.

Barn anmälda till instrumentalundervisningen placeras i kö och kontaktas så fort en plats kan erbjudas. Kötiden varierar och antalet nya platser per läsår är begränsat.

Om körgrupperna är fulla placeras nyanmälda barn i kö och ges plats i turordning efter ködatum.

Norrmalmskyrkans Musikskola drivs av föreningen Norrmalmskyrkans Ungdom, i samarbete med studieförbundet Bilda. Alla Musikskolans elever behöver vara medlemmar i föreningen NU, vilket är kostnadsfritt.