En växtplats för människor i alla åldrar

Foto: Norrmalmskyrkan

Norrmalmskyrkan är en växtplats där människor i alla åldrar möts för att bearbeta och fördjupa viktiga frågor kring livet och tron. I församlingens gemenskap får man både bära andra och själv bli buren.

Att bära och bäras

Foto: Norrmalmskyrkan

Att vara medlem i Norrmalms baptistförsamling innebär att visa omsorg om varandra och tillsammans skapa en levande kyrka. Församlingen är demokratisk och alla medlemmar har rösträtt när beslut fattas. Medlemmarna delar ansvaret för kyrkan, både det praktiska, det ekonomiska och det andliga. Det kan innebära allt från städning till styrelseuppdrag eller gudstjänstmedverkan.

Vi välkomnar alla, oavsett tro, till våra gudstjänster och samlingar. Församlingen välkomnar också medlemmar från olika doptraditioner.

Under en vanlig vecka händer det massor i Norrmalmskyrkan! Söndagens gudstjänst är den naturliga mötesplatsen, men under vardagarna vistas mängder av både barn, vuxna och seniorer i kyrkan. Man träffas i allt från bön och samtalsgrupper till undervisning och fikastunder.

Vill du veta mer om församlingen? Välkommen att ta kontakt med någon av pastorerna, eller någon annan i kyrkan!

Norrmalmskyrkans gemenskap sträcker utanför byggnadens väggar. Tillsammans med andra församlingar i Stockholm stödjer vi bland annat arbetet i Sjukhuskyrkan och Universitetskyrkan. Vi samarbetar med andra församlingar nationellt och internationellt genom vårt samfund Equmeniakyrkan. Dessutom stödjer vi  Equmeniakyrkans nationella och internationella arbete, liksom hjälporganisationen Diakonias arbete med mänskliga rättigheter och bistånd runt om i världen.

Norrmalmskyrkan är anpassad för dig med funktionsnedsättning.