Som pastor med ungdomsinriktning i Norrmalmskyrkan förstår du ungdomskontexten och är teologiskt rotad. Du brinner för att, tillsammans med oss, vara kyrka mitt i storstaden och dela Jesu budskap om kärlek, efterföljelse och nåd.

Du är ordinerad pastor eller pastorskandidat i Equmeniakyrkan och delar Norrmalmskyrkans och Equmeniakyrkans värderingar. Du kan hålla gudstjänster, andakter och själavård. Du ingår i pastorsteamet och samarbetar med hela arbetslaget.

Du organiserar och ansvarar för ungdomsverksamheten; leder och inspirerar andra ledare; är drivande, socialt kompetent, intresserad av människor och tar initiativ tillsammans med församlingsstyrelsen och Norrmalmskyrkans Ungdoms styrelse.

Anmäl ditt intresse senast den 28 februari 2018 till Norrmalmskyrkans föreståndare Stefan Albinsson, stefan@norrmalmskyrkan.se, och berätta lite om dig själv.