Många har en längtan efter att få tala och reflektera kring livets och trons stora och små frågor, antingen tillsammans med andra eller enskilt.

I Växthus 37 finns möjlighet till just samtal och reflektion. En samtalgrupp kan vara ett sätt att tillsammans med andra ställa frågor, söka svar, hitta nya tankegångar. Att dela med sig av och lyssna till varandras tankar och erfarenheter kan vara oerhört utvecklande.

I Växthus 37 ingår våra samtalsgrupper, studiegrupper och grupp-/enskilda samtal.

Se aktuella studiegrupper Enskilda samtal & själavård