Många har en längtan efter att få tala och reflektera kring livets och trons stora och små frågor. I en samtalsgrupp kan du göra just det.

En samtalgrupp kan vara ett sätt att tillsammans med andra ställa frågor, söka svar och hitta nya tankegångar. Att dela med sig av och lyssna till varandras tankar och erfarenheter kan vara oerhört utvecklande. I Norrmalmskyrkan har vi olika samtalsgrupper, dels på olika teman och dels mer allmänna.

Aktuella grupper/teman

Onsdagar-Mitt i vimlet

Med början 3 sept bjuder vi in till “Mitt i vimlet” på onsdagar. En dag då det redan är mycket aktivitet genom Musikskolan, ger vi utrymme för umgänge i vardagskyrkan. En enkel nattvardsandakt följs av kvällsmat. Vissa onsdagar blir det dessutom samtalskväll alternativt föreläsning efter maten. Det går bra att komma till valda delar av kvällen. Kom till det du vill och kan!

17.30-18.15 Enkel nattvardsandakt
18.15-19.00 Kvällsmat, kostnad 40kr/vuxen, 30kr/student, 20kr/barn, 100kr/familj.
19.00-21.00 Samtalskväll alternativt föreläsning (se särskilda annonser).

Och du – vill du hjälpa till med maten? Hör gärna av dig till Elisabet.

Samtalsserie, Tillsammans för livet – samtal om kristen tro

Gud är hela livets Gud. Så hur tecknar vi en ärlig och relevant Gudsbild för 2000-talet? Vilka möjligheter och utmaningar innebär vår tids frågor om globalisering, migration, mänskliga rättigheter, ekonomi, miljö och politik för den kristna kyrkan?

Följ med fyra onsdagar i en samtalsgrupp om kristen tro och praktik i en värld i förändring. Som utångspunkt för samtalen använder vi Kyrkornas världsråds text ”Tillsammans för livet”.
Ledare: Helen Florberger och Stefan Albinsson

Vi träffas Onsdagarna 8/10, 22/10, 5/11 och 19/11 kl.18:45-20:00
Kurskostnad: 200 kronor
Samtalsgruppen hålls i samarbete med studieförbundet Bilda.

För den som vill och har möjlighet finns det även möjlighet att inleda onsdagskvällen med en enkel nattvardsandakt i kapellet klockan 17.30. Kvällsmat (40:-) serveras klockan 18.15.

Tillsammans för livet, föreläsning-Tro som politisk kraft

15 oktober kl.19:00

Föreläsning och samtal med Stina Oscarson. Stina Oscarsson är dramatiker, regissör och kulturdebattör samt en av författarna till boken ”Tro-en politisk kraft”. Stina inleder kvällen med tankar kring tro, politik och demokrati, för att utmana oss att samtala kring frågorna tillsammans.
Kvällens samtalsledare är Elisabet Ravelojaona. Fri entré.

After work för unga vuxna

After Work är en grupp för ungdomar, och en plats för samtal om livet och tron. Vi utgår från aktuella teman och använder oss av bibeltexter som utgångspunkt – ett spännande sätt att låta Bibeln fungera som en ”spegel” och reflektera det som är vår vardag.

Vi ses varannan tisdag efter jobbet/skolan (kl. 18) och talar om livsnära frågor, ber, läser Bibeln och bara umgås. Var gärna med! Kontakta Stefan Albinsson om du är intresserad.

Samtalsgrupp för nyfikna

För dig som regelbundet vill mötas och fundera kring vad tron kan betyda i din vardag och vad Bibelns texter säger. Alla är välkomna, oavsett förkunskaper och trosbakgrund. Vi möts varannan onsdagkväll – välkommen!

Kontaktperson: Stefan Albinsson

Fördjupa din tro

En grupp för samtal, bön och gemenskap där vi delar tankar kring livet och tron. Vi utgår från aktuella teman och låter Bibelns texter fungera som en spegel och reflektera det som är vår vardag. Vi möts varannan onsdagkväll.

Kontaktperson: Stefan Albinsson

Finns det något du är intresserad av att prata om?

Kanske har du och några vänner lust att starta en samtalsgrupp? Hör av er till Stefan och berätta – kanske kan vi hjälpa er att komma igång och med att få en samtalsledare.