Många har en längtan efter att få tala och reflektera kring livets och trons stora och små frågor. I en samtalsgrupp kan du göra just det.

En samtalgrupp kan vara ett sätt att tillsammans med andra ställa frågor, söka svar och hitta nya tankegångar. Att dela med sig av och lyssna till varandras tankar och erfarenheter kan vara oerhört utvecklande. I Norrmalmskyrkan har vi olika samtalsgrupper, dels på olika teman och dels mer allmänna.

Aktuella grupper/teman

Samtalsgrupp om kristen tro

Kvällsmat, föredrag och samtal kring fyra psalmer ur vår psalmbok Psalmer och sånger. Vilka bibelberättelser hänvisar de till och vilken teologi genomsyrar dem? Du behöver inte ha förkunskaper eller en uttalad kristen tro för att vara med, alla är välkomna! Kostnad: 60 kr/kväll inkl kvällsmat och kaffe/te.

Anmälan: gärna i förväg till stefan@norrmalmskyrkan.se eller 08-54 54 71 41, men alla är välkomna till dessa öppna samlingar.

5 februari kl. 18-20: PoS 300, ”O hur saligt att få vandra”

19 februari kl. 18-20: PoS 818, ”Barn och stjärnor föds i mörkret”

5 mars kl. 18-20: PoS 201, ”En vänlig grönskas rika dräkt”

19 februari kl. 18-20: PoS 153, ”Livet vann, dess namn är Jesus”

Det går bra att hoppa in i gruppen även om samtalsserien satt igång. Kontakta Stefan Albinsson om du är intresserad!

Språkcafé

Språkcafé för dig som har svenska som andraspråk. Onsdagar kl 9.30-13.30 ägnar vi oss åt svenska-undervisning och olika aktiviteter för både språkträning och gemenskap. Under hösten 2013 startas även en eftermiddagsgrupp. Vill du veta mer? Kontakta Stefan Albinsson.

After work för unga vuxna

After Work är en grupp för ungdomar, och en plats för samtal om livet och tron. Vi utgår från aktuella teman och använder oss av bibeltexter som utgångspunkt – ett spännande sätt att låta Bibeln fungera som en ”spegel” och reflektera det som är vår vardag.

Vi ses varannan tisdag efter jobbet/skolan (kl. 18) och talar om livsnära frågor, ber, läser Bibeln och bara umgås. Var gärna med! Kontakta Stefan Albinsson om du är intresserad.

Samtalsgrupp för nyfikna

För dig som regelbundet vill mötas och fundera kring vad tron kan betyda i din vardag och vad Bibelns texter säger. Alla är välkomna, oavsett förkunskaper och trosbakgrund. Vi möts varannan onsdagkväll – välkommen!

Kontaktperson: Stefan Albinsson

Fördjupa din tro

En grupp för samtal, bön och gemenskap där vi delar tankar kring livet och tron. Vi utgår från aktuella teman och låter Bibelns texter fungera som en spegel och reflektera det som är vår vardag. Vi möts varannan onsdagkväll.

Kontaktperson: Stefan Albinsson

Finns det något du är intresserad av att prata om?

Kanske har du och några vänner lust att starta en samtalsgrupp? Hör av er till Stefan och berätta – kanske kan vi hjälpa er att komma igång och med att få en samtalsledare.