Det finns en livaktig och omfattande verksamhet bland äldre människor i Norrmalmskyrkan. Varannan tisdag arrangerar Seniorföreningen träffar för daglediga, alltid med intressanta gäster.

Till utbudet för äldre hör förutom dessa samlingar även resor och körsång. Dessutom är de äldre starkt engagerade i annan verksamhet som vänder sig till alla åldrar, bl.a. gudstjänster, hembesök och värdskap för barngrupper.

Norrmalmskyrkan är anpassad för dig med funktionsnedsättning.

Träffar för daglediga

Seniorföreningen anordnar samlingar för daglediga varannan vecka. Vi fortsätter att träffas varannan tisdag kl. 12.30. Till de fasta inslagen hör, förutom dagens gäst, servering, sång, andakt och god gemenskap. Alla är varmt välkomna!

Höstens program bjuder på många spännande föreläsare och vacker musik. Hämta ditt eget exemplar av programmet här.

Besök

Äldre och sjuka människor har ibland inte möjlighet att komma till kyrkan, men är ändå en viktig del av församlingens gemenskap. Att då få personliga besök av andra församlingsmedlemmar, som representerar gemenskapen, är betydelsefullt. Många av de äldre besöker andra äldre. Dessutom har församlingen en pastor som är ansvarig för äldreverksamheten i stort. Denne har särskilda möjligheter att besöka människor på sjukhus och i hem, när det behövs. Flera av våra äldre medlemmar bor på det äldreboende som baptistförsamlingarna i Stockholm har – Edsätrahemmet. Norrmalmskyrkans seniorförening är ansluten till Riksförbundet Pensionärsgemenskap.