Det finns en livaktig och omfattande verksamhet bland äldre människor i Norrmalmskyrkan. Varannan tisdag arrangerar Seniorföreningen träffar för daglediga, alltid med intressanta gäster.

Till utbudet för äldre hör förutom dessa samlingar även resor och körsång. Dessutom är de äldre starkt engagerade i annan verksamhet som vänder sig till alla åldrar, bl.a. gudstjänster, hembesök och värdskap för barngrupper.

Träffar för daglediga

Seniorföreningen anordnar samlingar för daglediga varannan vecka. Vi fortsätter att träffas jämna tisdagar kl12.30, även under våren. Till de fasta inslagen hör servering, sång, andakt och inbjuden gäst som talar. Ofta lockas både kyrkvana besökare och icke-troende till träffarna och föreläsningarna. Alla är välkomna!

Höstens program bjuder på många spännande föreläsare och vacker musik. Höstprogrammet avslutas vid lucia med ett traditionellt och välljudande besök av musikelever från Betels folkhögskola. Hämta ditt eget exemplar av programmet här.

Besök

Äldre och sjuka människor har ibland inte möjlighet att komma till kyrkan, men är ändå en viktig del av församlingens gemenskap. Att då få personliga besök av andra församlingsmedlemmar, som representerar gemenskapen, är betydelsefullt. Många av de äldre besöker andra äldre. Dessutom har församlingen en pastor som är ansvarig för äldreverksamheten i stort. Denne har särskilda möjligheter att besöka människor på sjukhus och i hem, när det behövs. Flera av våra äldre medlemmar bor på det äldreboende som baptistförsamlingarna i Stockholm har – Edsätrahemmet. Norrmalmskyrkans seniorförening är ansluten till Riksförbundet Pensionärsgemenskap.