Aktuella studiegrupper

Språkcafé

Språkcafé för dig som har svenska som andraspråk. Onsdagar kl 9.30-13.30 ägnar vi oss åt svenska-undervisning och olika aktiviteter för både språkträning och gemenskap. Under hösten 2013 startas även en eftermiddagsgrupp. Vill du veta mer? Kontakta Stefan Albinsson.

Snickeri

Vi samlas i kyrkans snickeriverkstad varje onsdag, för skapande och gemenskap. Vill du veta mer eller kanske vara med? Ring Lars-Rune Holm, tel 08-712 48 10.

Syjunta

Sy, sticka, virka, brodera… Är du intresserad av textil, hantverk och skapande? Kontakta Stefan om du vill vara med.

Foto: Elisabet Ravelojaona

Meditation

Veckomediationen äger rum på torsdagar kl 17-18. Gruppen är tänkt för de med viss vana av meditation.

Kostnad: terminskort om du deltar vid fler än ett tillfälle, 100 kr.

Hör av dig till Helen Florberger, tel 076-501 17 88, om du vill veta mer.

Foto: Emma Salmonsson

Studiegrupper bildas utifrån intressen som visas – hör gärna av dig om du har idéer kring ämne för en studiegrupp!