Vi tror på Gud som har skapat världen. Vi tror på Jesus Kristus, vår befriare. Vi tror på den heliga Anden, vår hjälpare, som är verksam i världen för att uppenbara Guds vilja och kalla till ett liv i Jesu efterföljd.

Vår troVår församling är del av den världsvida kristna kyrkan. Gemensamt med alla kristna tror vi på Jesus Kristus som korsfästes, dog och uppstod till försoning och liv för hela världen. Vi är människor som i gemenskap vill söka Gud och växa i tro. Till vår hjälp har vi varandra; våra olika erfarenheter av tro och tvivel; gudstjänsten och Bibeln – inte minst evangeliernas berättelser om Jesus.

Vi tillhör ett nytt kyrkosamfund, Equmeniakyrkan, som är bildat av tre äldre samfund (Svenska Baptistsamfundet, Svenska Missionskyrkan och Metodistkyrkan i Sverige). Det nya samfundet gick tills nyligen under arbetsnamnet “Gemensam Framtid”. Här hittar du den teologiska grunden för Equmeniakyrkan.

Vår församling har medlemmar från många olika kristna traditioner, men har sina rötter i baptismen och tillhörde Svenska Baptistsamfundet fram till bildandet av Equmeniakyrkan. Baptismen växte fram i Europa under 1500- och 1600-talen. Den nådde Sverige i mitten av 1800-talet som en del av den svenska folkrörelsen.

Vill du lära dig mer om baptismen? Läs mer här!

Här hittar du snart vår nuvarande församlingsordning.