Varje söndag firar vi gudstjänst i Norrmalmskyrkan. Alla är alltid välkomna till våra gudstjänster och samlingar.

Gudstjänst

Foto: Emma Salmonsson

Söndagsgudstjänsten börjar klockan 11.00. Minst en gång i månaden firar vi nattvard (i regel första söndagen i månaden). Parallellt med gudstjänsten i kyrkan finns även ”Barnens gudstjänst”.

Alla är varmt välkomna att delta i Norrmalmskyrkans gudstjänster. Vår förhoppning är att gudstjänsten ska upplevas meningsfull både för dig som har varit kristen länge; för dig som är ny i tron; för dig som inte vet om du tror; för dig som vet att du inte tror… ja, för alla helt enkelt!

Varje söndags gudstjänst har ett särskilt tema. Oftast följer vi kyrkoårets teman och föreslagna bibeltexter. Varje gudstjänst får även sin särskilda prägel av de människor som deltar och medverkar den aktuella söndagen. Den ena gudstjänsten är inte den andra lik. En gudstjänst där barnkörer och mindre barn medverkar får sin prägel, en gudstjänst som ungdomsgruppen planerat får sin osv. Men oavsett utformning är gudstjänsten ”människors lek inför Guds ansikte”. Tillsammans får vi möta Gud och varandra. Gudstjänsten tar upp sådant som känns angeläget – både problem och glädjeämnen.

Gudstjänstens delar

Bibelläsning och predikan. Oftast följer vi kyrkoårets tema och föreslagna bibeltexter. I predikan tolkas texterna och lyfts in i vår vardag.

Sång och musik är viktigt för oss i våra gudstjänster. Där uttrycks allt från vår brottning med livsfrågorna till glädje och lovsång. I sångerna finns också ord av undervisning och uppmuntran.

Bön finns vid flera tillfällen i gudstjänsten. En särskild stund är vikt för ljuständning, lovsång och egen bön. Ofta finns det då också möjlighet att få personlig förbön.

Nattvard firas vid vissa av våra gudstjänster. Alla som längtar efter gemenskap med Jesus Kristus är välkomna att dela bröd och vin.

Barnens gudstjänst

Barnens gudstjänst hålls i stort sett varje söndag. Barnen möts först i den stora gudstjänsten, men fortsätter sedan i en egen gemenskap. Där möter man söndagens tema på barns vis, genom drama, sånger och lekar.

Barnens gudstjänst

Foto: Emma Salmonsson

En typisk gudstjänst i stora drag:

Gudstjänsten inleds med klockringning och en stund då vi får “landa” här och nu, en bön, en psalmsång. Därefter presenteras dagens tema och vi läser dagens texter ur Bibeln. Barnens gudstjänst presenteras med en ryggsäck, vars innehåll säger något om vad stunden ska handla om. Ofta följs dagens tema upp av ett sång eller musikinslag och därefter kommer predikan, som knyter temat och dagens texter till vår vardag och samhällsaktuella frågor.

I andra delen av gudstjänsten finns utrymme för bön, ljuständning, lovsång och egen reflektion. Ofta finns det då möjlighet att få hjälp av en annan person att be för något som känns viktigt. Här finns också en stund då vi samla in pengar till den verksamhet vi bedriver, både lokalt och internationella projekt vi som församling valt att stötta.

Nattvard firar vi tillsammans regelbundet. Ofta sker det första söndagen i månaden. Till nattvarden är den välkommen som söker och längtar efter en relation till Jesus. Gudstjänsten avslutas med att pastorn förmedlar Guds välsignelse.

Norrmalmskyrkan är anpassad för dig med funktionsnedsättning.