Social Life

Social Life

I Thailand bor flera minoritetsgrupper, däribland karenerna, som finns både i Myanmar (Burma) och i Thailand. Karenerna i Thailand har levt i de västra och norra delarna av landet sedan urminnes tider. De brukar sin mark genom växelbruk för att få goda skördar och låter därför marken ligga i träda vissa år. Många av Thailands karener saknar dock medborgarskap och identitetshandlingar. Detta försvårar deras möjligheter att bruka sin mark.

I samarbete med Equmeniakyrkan driver Karenbaptistsamfundet projektet ”Social Life”. Projektet startade för att stödja karener i Thailand att bli medborgare i landet, med de rättigheter och skyldigheter det innebär.

Genom att hjälpa karenfamiljer i bergsbyarna att få medborgarskapet dokumenterat får de tillgång till de handlingar som krävs för att säkra att de äger den mark som de brukat sedan generationer tillbaka. Identitetshandlingarna förbättrar även karenernas möjlighet att få tillgång till utbildning, sjukvård, arbete, fri rörlighet m.m.

Social Life-projektet är motorn i ”Karen Network for Human Rights” som Karenbaptistsamfundet bildade år 2021 för att driva olika frågor som relaterar till mänskliga rättigheter, inte minst ur minoriteternas situation.

Under år 2023 har Norrmalmskyrkan som mål att samla in 50 000 kronor till Social Life. Det målet når vi om vi är många som hjälps åt.

Stöd gärna Norrmalmskyrkans internationella samverkan genom att ge en gåva:

Bankgiro: 5942-7377
Swish: 123 451 22 24

Märk din gåva: Thailand

Tack för ditt bidrag!