Allhelgona-helgen i kyrkan

Allhelgona-helgen i kyrkan

Varmt välkommen till Norrmalmskyrkan i allhelgonahelgen!

Lördag 2 nov kl. 11.00 – Alla helgons dag

Minnesgudstjänst med ljuständning, med Elisabet Ravelojaona och Gunnel Näsfors.

Musik av Ulla-Carin Börjesdotter, sopran, och Thore Kennestad, orgel.

Söndag 3 nov kl 16.00 – ”Hopp om livet”

Gudstjänst med nattvard.

Elisabet Ravelojaona predikar och Serny Carpvik spelar. Barnens gudstjänst. Observera att gudstjänsten äger rum kl. 16, och fikat serveras från kl. 15.30.