Allhelgonahelgen

Allhelgonahelgen

Varmt välkommen till Norrmalmskyrkan i allhelgonahelgen!

Lördag 1 November kl. 11.00 – Alla helgons dag

Minnesgudstjänst med ljuständning, med Stefan Albinsson, pastor och Gunnel Näsfors, diakon.

Musik av Ulla-Carin Börjesdotter, sopran, och Thore Kennestad, orgel.

Kyrkkaffe efter gudstjänsten.

Söndag 2 November kl 16.00 – ”Gäster och främlingar på jorden”

Gudstjänst med nattvard.

Stefan Albilsson  och  Serny Carpvik.

Observera att gudstjänsten äger rum kl. 16.

Allhelgonahelgen