Alpha & Beta

Alpha & Beta

Alpha – en kurs som utforskar den kristna tron
Kursen sker under avspända former och vi lär oss om kristen tro samtidigt som vi har trevligt och lär känna nya människor. Varje tillfälle är inriktat på olika frågor som rör tro och är skapat för att väcka samtal. Kvällarna börjar med att vi äter tillsammans. Sen följer ett föredrag och därefter samtal i den lilla gruppen. Där får alla frågor ställas.
Alphakursens förhållningssätt bygger på att livsfrågor får ta tid, med respekt för varje deltagares individuella process. Kursen omfattar tio kvällar och ett veckoslut. Ämnen är bland annat: 
Vem är Jesus? Varför och hur ska vi be? Vem är den Helige Ande? 
Hur leder Gud oss? 
Ledare: Eva Larsen

Beta – för dig som har gått Alpha
På Beta får vi tillfälle att samtala om de frågor som känns angelägna för gruppen. Det första Beta-tillfället ägnar vi därför åt att tillsammans formulera ämnen. Det kan vara fördjupning av det som tidigare har behandlats i Alpha-kursen, eller helt andra ämnen. Med hjälp av de erfarenheter som den kristna kyrkan samlat på sig genom historien, våra egna livsberättelser och – inte minst – det gemensamma samtalet, söker vi svar på våra frågor – och ställs antagligen även inför nya frågor på vägen. Grundupplägget för Beta-kursen är detsamma som för Alpha: gemensam måltid, därefter input från kursledaren, följt av gruppsamtal. 
Ledare: Stefan Albinsson

Kurskostnad för Alpha respektive Beta: 500 kr inkl. mat.
Datum i höst: 
Onsdag 16 oktober kl 18.30-20.30 – Välkomstmiddag och prova på-tillfälle
Därefter 23/10, 30/10, 6/11, 13/11 och 20/11 samt ytterligare fem tillfällen och en helg under våren.
Tid: Kl 18.30-20.30
Anmälan senast 16 oktober. Alpha: eva@norrmalmskyrkan.se 
Beta: stefan@norrmalmskyrkan.se