Alpha och Beta – samtalskvällar om kristen tro

Alpha och Beta – samtalskvällar om kristen tro

Alpha är en grundkurs i kristen tro. Varje kurstillfälle inleds med att vi äter mat tillsammans. Efter maten hålls ett föredrag utifrån en viss fråga, som t.ex. ”Vem är Jesus?”, ”Vad är bön?” eller ”Hur läser man Bibeln?” Föredraget följs av gruppsamtal och diskussion, där deltagarna kan ställa frågor och bidra med sina tankar.

Du som redan har gått Alpha är välkommen att vara med på Beta. Ämnena och föredragen är desamma som för Alpha, men gruppsamtalen ger ytterligare perspektiv och fördjupning.

Tid: kl 19-21.

Datum: 20/10, 3/11, 17/11 och 1/12 samt sex tillfällen under våren.

Ledare: Eva Larsen och Stefan Albinsson

Kursavgift: 500 kr (rabatt för skolungdom)

Anmäl dig senast den 17/10 till
stefan@norrmalmskyrkan.se

 

I samarbete med studieförbundet Bilda