Årets första månadsblad!

Årets första månadsblad!

Pärm/Jesus

Nu är årets första månadsblad ute, numret för februari-mars. Temat för detta nummer är ”Jesus”. I detta blad skriver Stefan om Jesu budskap, Musikskolan informerar om den nya terminen, Seniorföreningen välkomnar till vårens ”Träffar för daglediga” och i ”Fråga pastorn” handlar det om barnvälsignelse och mycket mera.  Läs hela bladet här !