Nu är årets sista månadsblad ute!

Nu är årets sista månadsblad ute!

parm:mbladet

I årets sista månadsblad kan du läsa Elisabets tankar om en ”Sårbar Gud”, Stefan svarar på en spännande fråga om den yttersta tiden och Gunnel har träffat expeditionsvaktmästarna Kerstin, Evald och Karin.  Dessutom hittar du hela julprogrammet i bladet och mycket annat. Hoppas du får en trevlig läsning ! Läs tidningen här.