Author: Norrmalmskyrkan

Grunden under grunden är att Gud, som är kärlek, har älskat oss och fortsätter att älska oss med en oändlig kärlek....

Nu på söndag är det temagudstjänst med nattvard, temat för söndagen är Kärlek. Predikar gör Stefan Albinsson, Serny Carpvik och sångensemblen "Pin It" från Svenska Gospelverkstaden står för musiken! Varmt välkomna kl.11:00 ! ...

På onsdag den 28 Januari startar vi med "Mitt i vimlet" igen. En kväll där vi tillsammans får fira en enkel nattvardsandakt och sedan äta god mat tillsammans. Vissa onsdagar är det också föreläsningar/samtalskvällar efter maten....

Den 25 januari–18 februari har vi en temaperiod i Norrmalmskyrkan, temat är "Jesu budskap". I gudstjänster och fördjupande föreläsningar kommer vi att lyfta fram och samtala om några nyckelteman i Jesu undervisning enligt Nya testamentets evangelier...

Den 19 januari kl.19:00 delas årets ickevåldspris i Martin Luther-Kings anda ut vid en festkväll i Norrmalmskyrkan. Priset delas ut av Kristna Fredsrörelsen, Equmeniakyrkan och Sveriges kristna råd. I år går priset till Anna Libietis....

Vi har just firat Guds Son Jesu Kristi ankomst till jorden som människobarn, och Gud har i denne Kristus, vars födelse vi just har firat, skänkt dig en värdighet och upphöjelse som är helt enastående....