Author: Norrmalmskyrkan

Den 19 januari kl.19:00 delas årets ickevåldspris i Martin Luther-Kings anda ut vid en festkväll i Norrmalmskyrkan. Priset delas ut av Kristna Fredsrörelsen, Equmeniakyrkan och Sveriges kristna råd. I år går priset till Anna Libietis....

Vi har just firat Guds Son Jesu Kristi ankomst till jorden som människobarn, och Gud har i denne Kristus, vars födelse vi just har firat, skänkt dig en värdighet och upphöjelse som är helt enastående....

Den 28/1 startar vår föreläsningsserie om Jesu budskap. Vad var Jesu budskap om kärlek? Vad vad hans budskap om efterföljelse? Vad var Jesu budskap om nåd? ...

I det barn Maria bar och födde till världen uppenbaras en makt som underminerar de rådande tvingande systemen genom kärlek....

Huruvida tanken på att Gud ska bli allt överallt är en inspirerande tanke, eller om det är en mycket obehaglig tanke, hänger förstås ihop med vad vi egentligen menar med begreppet Gud....