Barnmusik

Sång och musik betyder mycket för det lilla barnet och dess utveckling. Att lyssna till musik och sång, mamma och pappas röster, och till och med olika små ljud – det väcker stort intresse hos små barn. Något som är häftigt för oss vuxna att få vara med om!

Sedan starten under sent 80-tal har vår barnmusikverksamhet blivit välkänd i Vasastan. Vi har musikgrupper för barn mellan 0-4 år och deras föräldrar. I samlingen, som är ca 45 min, sjunger vi för och med barnen. Vi sjunger gamla och nya sånger, ofta med rörelser och inslag av lek. Dessutom använder vi rytminstrument och lyssnar på musik.

I våra eftermiddagsgrupper är barn mellan 0-4 år välkomna, dessa kallas även syskongrupper då man är varmt välkommen även med flera barn. För de allra minsta finns spädbarnsgrupper och babyrytmik, och från och med 4 års ålder kan man välja att börja i vår yngsta kör, Småbär.

Barnmusiksamlingen följs av fika och lek, en trevlig stund för både barn och vuxna att lära känna nya vänner. Enkelt fika ingår i terminsavgiften, och det finns tillgång till kök och mikrovågsugn för den som vill ta med riktig mat.

Grupper

Tisdag kl 16.00: Trollsländorna (syskongrupp 0-4 år)

Onsdag kl 15.00: Humlorna (syskongrupp 0-4 år)

Onsdag kl 16.00: Fjärilarna (syskongrupp 0-4 år)

Onsdag kl 11.00: Nyckelpigorna (spädbarnsgrupp ca 0-1,5 år)

Terminsavgifter

Terminsavgift barnmusik: 400 kr/vuxen, 200 kr/barn

Terminsavgift Småbär: 525 kr

Anmälan

Barnets för- och efternamn

Barnets personnummer (ÅÅMMDD-XXXX)

Förälder eller annan deltagande vuxen:

Den vuxens personnummer (ÅÅMMDD-XXXX)

E-postadress

Gatuadress

Postnummer

Postort

Telefonnummer hem

Mobiltelefonnummer

Grupp
Barnmusik 0-4 år. (Tid och dag ej bestämt. Vi återkommer)

Ev. meddelande till Musikskolan

Norrmalmskyrkans Månadsblad skickas varannan månad och innehåller kalendariet för kyrkans verksamhet, tänkvärda texter av våra pastorer, och tips kring det som är aktuellt i kyrkan och församlingen.
Jatack, jag vill ta emot Månadsbladet per e-post

Jag har tagit del av informationen på den här sidan, och godkänner villkoren som finns beskrivna här.

Barnmusik och babysång

Våra lärare

Lona Mohr Villadsen Beccau

Barnmusikledare

lona@norrmalmskyrkan.se

Villkor och viktig information

Vid avhopp debiteras hela terminsavgiften. Innan terminsstart är du fri att avboka din plats, utan att det kostar dig något.

Höstterminen börjar i mitten av september och vårterminen i mitten av januari. En termin omfattar 12-14 samlingar, samt avslutning.

Kallelse skickas per e-post till alla som fått plats, därefter får du bekräfta om du vill ha din plats eller ej. Efter terminsstart fyller vi på med nya deltagare i mån av plats. Vid fulla grupper placeras anmälda barn i kö, och ges sedan plats i turordning efter ködatum.

Obs! Samlingarnas tider kan komma att ändras innan terminsstart. Givetvis får alla anmälda i så fall information om det.