Besök av Sofia Camnerin

Sofia Camnerin, en av GF-kyrkans tre ledare

Besök av Sofia Camnerin

Sofia Camnerin, en av GF-kyrkans tre ledare

På söndag får vi besök av Sofia Camnerin, biträdande kyrkoledare i Gemensam Framtid. Sofia predikar i gudstjänsten kl 11.00, och där medverkar även pastor Stefan Albinsson och kören Vox Nova. Dessutom blir det Barnens gudstjänst med Johanna Vingren, samt en insamling till pastors- och diakonutbildningarna.

Efter gudstjänsten hålls en eftersits med Sofia Camnerin, med samtal kring temat Försoning.

Med andra ord en spännande och speciell söndag – varmt välkommen till kyrkan!

TIPS! Här kan du läsa en intervju med Sofia Camnerin, vilken publicerades i senaste numret av Norrmalmskyrkans Månadsblad.