Bön i kyrksalen

Bön i kyrksalen

Välkommen till en halvtimmas bön i kyrksalen på onsdag klockan 18.00.

Vi läser ett stycke ur Apostlagärningarna, ger oss tid för egen reflektion och ber tillsammans.

Läsåret 19/20 har Equmeniakyrkan utlyst som ett temaår med rubriken ”Till jordens yttersta gräns”, med utgångspunkt i Apostlagärningarnas texter.