Böneveckan för kristen enhet

Böneveckan för kristen enhet

Boneveckan 2014Varje år 18-25 januari infaller Böneveckan för kristen enhet. Den firas samtidigt i 75 länder världen över. Årets tema är ”Är Kristus delad?”, och har sitt ursprung i 1 Kor 1:1–17. Bibelstället är bland annat valt av inuiter som hör till ursprungsbefolkningen i norra Kanada, ett land präglat av mångfald i natur, klimat, språk och kyrkor. De har även förberett gudstjänstmaterialet som bär en tydlig längtan efter samhörighet. Svenska Bibelsällskapet och Sveriges kristna råd översätter och sprider materialet för att ge möjligheten att delta i denna  världsomspännande vecka på det svenska språket.

Aposteln Paulus undrar över den mångfald och uppdelning som råder i Korint. Har Kristus blivit delad? Hans fråga är angelägen även för oss som mer än tidigare generationer lever i kulturell mångfald. Vår utmaning är att ta vara på rikedomen i detta och inte frestas till att leva i segregation. Låt oss visa att Kristus inte är delad! I Kristus är vi alla ett, försonade och befriade till att leva i världen.

Här kan du ladda hem en pdf över böneveckans bibeltexter, dag för dag.