Aktuellt

Det här lilla avsnittet om bönen verkar vara vara så fullt av förbud och förhållningsregler att det kan få en att fundera på om det är värt att ens försöka be; att fundera på om vi klarar av att be över huvud taget. Och ändå...

Hur gör vi för att växa i vår tro? Och hur gör vi för att behålla det vi har hittat? Många har beskrivit hur de varit på läger och funnits i ett kristet sammanhang, där de verkligen fått vara sig själva och där det har...

Jeremias budskap från Gud om återkomst från ofrihet och fångenskap får en ytterligare dimension i ljuset av Kristi uppståndelse....

Tidvis såg det ut att gå vår väg. ”Herre, till och med demonerna lyder oss när vi uttalar ditt namn”. Men så raserades allt. Den ljusnande framtiden blev så futtig. Var detta allt?...

”Gråt inte över mig, gråt över er själva och era barn.” Är det inte otacksamt av Jesus att säga så? Om de nu tagit av sin dyrbara tid för att ge sig ut på gatan för att uttrycka sitt deltagande och gråta över de dödsdömda...

Kanske är detta avsnitt i evangeliet det som mest liknar hur livet för det mesta ter sig för ganska många av oss. Det är inte välordnat eller strukturerat. Det är inte bara en känsla åt gången. Det är inte bara det ena eller det andra,...

Dymmelonsdagen är inte direkt kyrkoårets mest utpräglade partydag. Traditionen säger att det var då Judas förrådde Jesus för några ynka silverslantar. ...

Även om massor av olika omständigheter påverkar är livet ändå i grunden vårt eget, och den tid vi har är vår – vår att förvalta; vår att behärska. Vi är dess herrar...