”Det är en världsunik möjlighet att vara med och starta en ny kyrka!”

Sofia Camnerin

”Det är en världsunik möjlighet att vara med och starta en ny kyrka!”

Sofia Camnerin är en av två biträdande kyrkoledare inom Gemensam Framtid. Hon och Olle Alkholm jobbar tätt tillsammans med Lasse Svensson, kyrkoledaren. Sofia predikar i gudstjänsten nu på söndag den 10 mars, och har även besökt Seniorträffen i februari. Här får du ta del av ett samtal mellan Sofia och pastorskandidat Arne Josefsson, vilket publicerades i senaste numret av Norrmalmskyrkans månadsblad.

Sofia Camnerin

Sofia Camnerin

Berätta lite om dig själv, Sofia?
– Jag är ursprungligen från Småland. Är gift med Clas och är mamma till tre barn, 3, 11 och 13 år. Jag är pastor sedan 1997 och har haft många olika arbets-uppgifter. Senaste anställningen i en lokal församling var i Linköping. 2003 började jag jobba nationellt inom Missionskyrkan. Som teolog disputerade jag i Systematisk teologi 2008 och har ägnat mig åt teologiska frågeställningar som är viktiga för kyrkan och som rör existentiella frågor.

Hur trivs du med jobbet som biträdande kyrkoledare?
– Fantastiskt att få vara med i den världsunika möjligheten att få vara med att starta en ny kyrka. Det är verkligen spännande, det är ett stort förtroende. Det finns förstås en hel del arbete som återstår och en del vånda. Men sammantaget är det en nåd att få vara med.
– När jag och Christer Daelander var i Chile förra året på Baptist World Alliance var det slående att så många i andra länder följer vad vi gör här i lilla Sverige. De tycker det vi gör är stort och många ber för vår nya kyrka. Det verkar som om de ännu mer än vi själva ser hur unikt detta faktiskt är.

Vilka är dina viktigaste uppgifter/frågor just nu?
– Mitt huvudansvar är teologisk för-djupning och ekumenik. Sen ansvarar jag för två fokusområden: Församling (som Per Westblom koordinerar) och samhälle (som Christer Daleander koordinerar). Sen är det viktigt för oss tre kyrkoledare att besöka församlingar. Och just nu har det varit ett stort fokus på att bygga den nya kyrkan. Det nya kansliet i Alvik, organisation, personal och ekonomi har varit viktiga områden.

Vad ser du som GF:s viktigaste utmaning den närmaste tiden?
– Att leva ut visionen: “En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen”. Att lokala församlingar frigörs som vill förvandling och att lokala församlingar förstår hur viktiga de är för människors skull, för samhällets skull, ja för Kristi skull. Församlingar har ett profetiskt uppdrag. De kan göra skillnad. Konkret tror jag migration är en av de största utmaningarna vi har som kyrka. Hur kan våra miljöer vara sanna mångkulturell platser.

Hur viktigt tror du att det blir ett namn på kyrkan redan i år?
– Vi kyrkoledare har drivit det för vi tror det är viktigt. Vi vill gärna få ett beslut på kyrkonferensen 2013. Namn-frågan dryftas nu på alla regionala bildarmöten och vi försöker lyssna in vilka namn som har mest stöd.
– Sen är ju grundfrågan också vilken typ av namn vi ska ha. Är det ett namn som olika kyrkor kan vara en del av eller är det ett namn som vissa lokala församlingar kan komma att byta till.

Du har skrivit en bok med Arne Fritzon “Försoning behövs”, om försoning och korset. Samtalet om försoningen måste hållas levande, skriver ni. Varför är det ämnet så viktigt?
– För att världen ser ut som den gör. Det är alldeles för mycket konflikter och lidande. Relationer som skaver. Alla människor behöver hitta mening i livet. Med försoning menar vi både i en allmän relationell mening, men också försoning i förhållande till Gud. Jag började skriva boken utifrån händelserna på Utöja. Jag började i det allra svåraste; Vad hjälper det dessa ungdomar att Jesus dog på korset?

Tack för samtalet, Sofia. Det ska bli spännande att lyssna till dig!

/Arne Josefsson

På söndag 10 mars predikar Sofia Camnerin i gudstjänsten i Norrmalmskyrkan. Läs mer >