Föreställning: Jordens sång

Föreställning: Jordens sång

Välkommen på våravslutning för smultron- och körsbärskörerna!

En föreställning om klimatförändringar där tankar, scener och musik är valt av körsbärskören.

Marie Rindborg, körledare, manus och regi
Astrid Andersson, hjälpledare och manusidé
Emanuela Ravelojaona, Linny Nahlin och Angus Hellman, hjälpledare
Serny Lilja, piano
Samuel Collmar, bas

15 MAJ KL 18.30