Församlingens plusgirokonton stängs

Norrmalmskyrkans exteriör

Församlingens plusgirokonton stängs

För kännedom,
Församlingens plusgirokonton kommer att stängas den 30 juni 2015. I fortsättningen gäller endast vårt bankgirokonto 5942-7377.

 

Norrmalmskyrkans exteriör

Foto: Emma Salmonsson