”Försoning behövs” + årsmöte

Sofia Camnerin, en av GF-kyrkans tre ledare

”Försoning behövs” + årsmöte

Sofia Camnerin, en av GF-kyrkans tre ledarePå kommande träff för daglediga får vi besök av Sofia Camnerin, en av GF-kyrkans tre ledare, som talar och leder oss in på samtal om försoning.

Sofia Camnerin är pastor i Svenska Missionskyrkan sedan 1997, teologie doktor sedan 2008. Hon har arbetat med utbildnings- och utvecklingsfrågor och har god erfarenhet av och förankring i internationell ekumenik.

Välkommen på tisdag 19 februari kl 12.30, önskar Seniorföreningen! (Men kom allra helst redan till kl 12.00, då årsmötet äger rum. Ta chansen att ta del i den demokratiska processen!)