Första advent

Gudstjänst första söndagen i Advent

Första advent

Nu på söndag den 27 november firar vi första advent, vilket som alltid känns väldigt högtidligt! Kl 11 är du varmt välkommen till adventsgudstjänst med nattvard, och denna söndags tema är ”Ett nådens år”.

Johnny Jonsson predikar och Stefan Albinsson leder gudstjänsten. Som traditionen bjuder får vi lyssna till stämningsfull sång av Adventskören, under ledning av Marie Rindborg. Elisabet Wimark spelar orgel och piano.

Gudstjänst första söndagen i Advent