Gemenskapshelg 14-15 september

Gemenskapshelg 14-15 september

Följ med på ett dygn i gemenskap för alla åldrar på Kärsögården!
Vi får tid att umgås under lek, samtal, måltider, bön och sång. Tema för dygnet är ”Vi växer i mötet – med Gud med varandra och med vår omvärld”.

Vi börjar på lördagen kl 10 med förmiddagskaffe och avslutar med lunch efter gudstjänsten på söndagen. (Denna söndag är församlingens gudstjänst alltså förlagd till Kärsögården.)

Läs mer i vår broschyr som ni hittar här