Gudstjänst, Tro ♡ Fred

Gudstjänst, Tro ♡ Fred

FulataMoyo_web

FulataM

”Dr. Fulata Moyo är en mycket välmeriterad systematisk teolog från Malawi som arbetar på Kyrkornas Världsråd med projektet
“A Just Community of  Women and Men”.

Fulata har tidigare besökt Sverige, bland annat under  Teologifestivalen 2012, och kommer nu vara gäst under Kyrkornas globala vecka för att berätta om sitt arbete, framförallt med kampanjen Thursdays in Black – en värld utan våld och våldtäkt. Med mod, passion och ett smittande skratt utmanar hon oss i frågor om gender och maktstrukturer.”

TIB-Final_svenska_underlag bild

Läs gärna mera om kampanjen ”Thursdays in Black” på Globala veckans hemsida.