Gudstjänst varje söndag kl 11

Gudstjänst varje söndag kl 11

Vi firar gudstjänst varje söndag kl 11 och du är varmt välkommen att dela gudstjänstgemenskapen.

Gudstjänsterna i Norrmalmskyrkan kan se olika ut både vad gäller gudstjänsternas karaktär och själva gudstjänstordningen/liturgin, men för närvarande brukar en typisk förmiddagsgudstjänst vara utformad ungefär så här:

En kvart före gudstjänsten spelar gudstjänstmusikern pianomusik. De som kommer till kyrkan får tillfälle att landa, kanske tända ett ljus eller bara finna sig till rätta i kyrkorummet.

Klockringningen markerar att den gemensamma gudstjänsten börjar. Vi sjunger en psalm eller annan gemensam sång. Någon läser en bibeltext.

I predikan knyts bibelns texter samman med vår egen vardag. Predikan brukar följas av några minuters tystnad för egen reflektion och eftertanke. Därefter brukar det vara någon form av sång eller musik, följt av bön för världen, kyrkan, oss själva och annat som det känns aktuellt att be för.

Gudstjänsten avslutas med en välsignelse. Därefter kan den som vill sitta kvar i kyrkan en stund och kanske tända ett ljus.

Vi firar regelbundet nattvard. Alla som längtar efter en relation till Kristus är välkommen att ta emot nattvarden.