Vi börjar öppna upp kyrkan för viss verksamhet igen

Vi börjar öppna upp kyrkan för viss verksamhet igen

Under hösten börjar vi till viss del öppna upp kyrkan för viss verksamhet igen, vilket känns glädjande.

 

Håll ögon och öron öppna för information om när och hur vi öppnar upp kyrkan.

 

Vi vill också påminna om Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.

Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.

Håll en armslängd avstånd till andra.

Tillhör du en riskgrupp är det viktigt att du undviker platser där människor samlas.