Kyrkoavgiften

Kyrkoavgiften

1% av din årsinkomst

Kyrkoavgiften dras på skattsedeln – naturligtvis efter ditt medgivande. Det är ett bekvämt sätt att ge pengar till din församling och samtidigt hjälpa andra församlingar.

Kyrkoavgiften gör det enklare för församlingen att planera ekonomin.

Allt går till församlingarna!

70 % går direkt till den församling som du själv väljer. 20 % går till församlingar med särskilda behov. Pengarna delas ut som bidrag till församlingar som behöver stöd för att t ex klara anställning av pastor eller där det är angeläget med en extra resurs, som diakon eller musikledare.

10 % går till församlingars pionjära satsningar, framför allt sådant som syftar till att starta nya församlingar.

= 100 % går till församlingarnas arbete!

Anmäl senast 31 oktober

För att göra ett aktivt val angående din kyrkoavgift för 2014 behöver du anmäla ditt val senast den 31 oktober.

Har du tidigare låtit din kyrkoavgift gå till Svenska Baptistsamfundet och önskar låta den gå till Equmeniakyrkan i fortsättningen? Då behöver du samtycka till en flytt av din kyrkoavgift. Flytten gör du med knapptryck, och den sparar samfundet mycket administrativt arbete. Lämna ditt samtycke här >

Har du inte angett att din kyrkoavgift ska gå till Svenska Baptistsamfundet eller Norrmalmskyrkan tidigare? Önskar du att din kyrkoavgift ska stötta just Norrmalmskyrkans arbete? Då kan du lämna ditt medgivande till att Skatteverket ska låta din kyrkoavgift gå till just Norrmalmskyrkan (via Equmeniakyrkan). Blanketten hittar du här >

Hos Equmeniakyrkan finns alla de blanketter du kan behöva (även för andra typer av medgivanden) samt mer information om kyrkoavgiften. Alla blanketter och information >

Information om kyrkoavgiften

  • Equmeniakyrkan har som registrerat trossamfund regeringens medgivande till statlig hjälp med att ta in avgifter. Den statliga hjälpen förutsätter att de som betalar avgift via skattesystemet samtycker till detta. En insänd medgivande-blankett gäller som samtycke.
  • Equmeniakyrkan lämnar uppgift till Skatteverket om procentsats för avgiften och personnummer för alla som gett sitt medgivande. Skatteförvaltningen behandlar uppgifterna i det centrala skatteregistret på samma sätt som övriga uppgifter vid den årliga taxeringen. Att avgiften betalas via skattesystemet innebär att den behandlas som en skatt fullt ut. Avgiften ingår i den preliminära och den slutliga skatten.
  • Avgiften redovisas i slutskattebeskedet tillsammans med övriga skatter och avgifter. Uppgift om avgiftsskyldighet (vilket samfund avgiften avser) är sekretessbelagd. Skatteförvaltningen får enligt skatteregisterlagen registrera uppgift om avgiftsskyldighet och avgiften.
  • Equmeniakyrkan är juridiskt ansvarig för registret över dem som gett sitt samtycke till kyrkoavgift. Med sekretess behandlas de inkomstuppgifter som samfundet behöver för att fördela kyrko-avgiften till församlingarna.
  • Den som återkallar sitt medgivande om kyrkoavgift kommer att få en skriftlig bekräftelse på detta från Equmeniakyrkan.
  • Den som anser sig felaktigt ha blivit påförd avgift ska i första hand vända sig till Equmeniakyrkan. Om det gäller beräkningen av avgiften kan man vända sig till den lokala skattemyndigheten.
  • Medgivandet till kyrkoavgift omfattar helår och utifrån förhållandet som gäller den 1 november året innan. En anmälan som kommer in före den 1 november gäller för hela det nästkommande året med start den 1 januari.
  • Man kan när som helst säga upp sitt medgivande till kyrkoavgift. En sådan skriftlig uppsägning skall skickas in och vara trossamfundet tillhanda före den 1 nov för att det inte skall dras någon avgift det nästkommande året.