Låt ljusen brinna i Advent!

Låt ljusen brinna i Advent!

Ord i juletid, av Elisabet Ravelojaona vid Norrmalmskyrkans Adventskonsert 9 dec 2012.

Att Advent och Lucia är så viktiga för oss i norden är inte konstigt. Mörkret blir så påtagligt hos oss. Under november är det många som längtar efter att ljusen ska tändas i fönstren. Ljuset står för värme och närhet. Ljuset är en symbol för hopp och tro på livet. En stark symbol, som samtidigt är skör. Det behövs inte mer än en lätt vindpust för att blåsa ut den fladdrande lågan. Det är som att hoppet själv måste värnas, skyddas och vårdas.

Jesus sa: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus” (1). Han använder ofta bilder som är mångbottnade. Bilden av ljuset påminner oss om det lilla barnet som föds, full av kraft och liv, men som samtidigt behöver skyddas, värnas och tas om hand. Ljuset är samtidigt starkt och motar undan mörkret. Ljuset lyser för att visa vägen, men också för att visa på hur världen ser ut. Något vi ibland väljer att blunda för, kanske för att det vi ser känns övermäktigt. Hur kommer det sig att de främlingsfientliga krafterna växer sig starkare i vårt land? Vad händer i miljöfrågan när nu Kyotoavtalet har förlängts och så många miljöaktivister kallar det uddlöst? Frågorna är många och stora. Så skyndar vi vidare i vår vardag och i våra liv.

Men Jesus vill få oss att se sammanhangen och vår egen delaktighet. ”Ni är jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, hur skall man få det salt igen? Ni är världens ljus. Låt ert ljus lysa för människorna!” (2) Vi hör alla samman. Vi är beroende av varandra. Något som innebär både ett ansvar och en befrielse. Jag är inte ensam, vi är många och Gud vill finnas vid vår sida.

Adventsljuset är en hälsning till oss alla. En hälsning om frid och fred – i våra egna liv och för hela skapelsen. En hälsning om hopp och möjligheter. ”Han skall inte bryta av det knäckta strået eller släcka den tynande lågan, utan han skall en dag föra rätten till seger. Och hans namn skall ge folken hopp” (3).

Du får gärna be med mig, en bön om Sinnesro i Adventstid;

Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra,
mod att förändra det jag kan
och förstånd att inse skillnaden.
Amen.

1) Joh 8:12

2) Matt 5-13-15

3) Matt 12:20-21

Ord i juletid