Martin Luther King-priset 2015

Martin Luther King

Martin Luther King-priset 2015

MLK
Den 19 januari delas årets ickevåldspris i Martin Luther-Kings anda ut vid en festkväll i Norrmalmskyrkan. Martin Luther King-priset delas ut av Kristna Fredsrörelsen, Equmeniakyrkan och Sveriges kristna råd.

2015 års Martin Luther King-pris går till Anna Libietis, verksamhetsledare för ”Svenska med baby”, en ideell verksamhet som genom föräldragrupper vill bygga broar mellan människor från olika kulturer och bostadsområden.

Anna Libietis
”Med samtal, joller och skratt som metod och barns nyfikenhet i centrum förs människor närmare varandra. Genom mötesplatser för föräldrar och barn med olika bakgrund sker kulturmöten och språkträning som ger förutsättningar för ett tryggare och stabilare samhälle.

”Svenska med baby” är ett bidrag till att leva Martin Luther Kings dröm om en framtid där ingen blir bedömd av sin hudfärg.”

I samband med att Martin Luther King-priset delas ut ges också ett hedersomnämnande i Rosa Parks anda som i år går till Asylstafetten och Ali Ahmadi för arbetet med att synliggöra behovet av en human asylpolitik.

Läs mera på Equmeniakyrkans hemsida.

Alla är varmt välkomna till en festkväll vid Norrmalmskyrkan den 19 januari kl.19:00.