Nyårsgudstjänst

Nyårsgudstjänst

Välkomna att fira gudstjänst i det nya året.
Nyårsgudstjänst kl 11 med nattvard. I Jesu namn
Eva Larsen, predikan. Serny Lilja, musik.