Öppen andakt

Öppen andakt

SÖNDAGAR KL 11

Enkel andakt med bibelläsning, ljuständning, bön och reflektion.

Med anledning av Folkhälsomyndighetens beslut om skärpta allmänna råd för Stockholms län är gudstjänster och andakter i kyrkan inställda tills vidare.

Vi följer därmed rekommendationen från Equmeniakyrkans nationella krisgrupp att under perioden 29 oktober-19 november (eller längre) ställa in planerade gudstjänster och andra samlingar.

Välkommen att istället ta del av våra videoandakter.