Retreat

Retreat

Retreat, förminskad (2)Lördag 13 februari 10.00 – 16.00. Endagsretreat med temat ”Livets ljus”.

Pris, inklusive lunch: 150 kr/vuxna, 80 kr/studerande och arbetssökande.
Möjlighet finns till friskvårdsmassage: 300 kr för 25 min och 400 kr för 50 min. Om du vill ha massage, ange detta vid anmälan, liksom hur lång tid du önskar.

För anmälan och frågor: Pastor Elisabet Ravelojaona 070 – 422 41 98 eller elisabet@norrmalmskyrkan.se. Anmälan tillsammans med uppgift om eventuell specialkost, vill vi ha senast 7 februari.