September är här…

September är här…

Märke…och så även septembernumret av Norrmalmskyrkans månadsblad! Den här månaden kan du läsa om Serny Carpvik som varit på BWA:s ungdomskonferens i Singapore, om höstens samtalsgrupper i Växthus 37, det spännande programmet vid höstens träffar för daglediga, och mycket mer. Här kan du läsa hela bladet >