Septembers månadsblad: ”Tillsammans för livet”.

Septembers månadsblad: ”Tillsammans för livet”.

tillsammans-for-livet

Nu är månadsbladet 4/2014 ute!

Bladet för september har fått namnet ”Tillsammans för livet”, vilket också är höstens tema. Temat är hämtat från det nya missionsdokument som Kyrkornas världsråd och Sveriges Kristna råd har gett ut. Det är ett dokument som inbjuder till samtal om vad det innebär att vara kyrka i dag och hur vi ser på mission och evangelisation.

Elisabet skriver om ”Liv tillsammans”. Om att ta den kristna tron på allvar. Om hur vi är kallade att ta ställning till det som sker i vårt samhälle, kallade att vara en tydlig röst som lyfter frågor om mänskliga rättigheter och miljö. Kallade att leva efter det vi lär, att älska och vårda.

Läs hela månadsbladet här.