Skapardag i Norrmalmskyrkan: Det levande ordet

Skapardag i Norrmalmskyrkan: Det levande ordet

Välkommen till en skapardag där vi tillsammans får utforska vår tro genom olika kreativa uttryck. Skapardagen mynnar ut i gudstjänsten som vi firar söndagen efter på kyrkoårets tema: ”Det levande ordet”.

Under lördagen får du ta del av en workshop där du får fokusera på ett kreativt uttryck. Vi börjar dagen tillsammans för att sedan dela upp oss i mindre grupper. Du kommer att få välja mellan dans, musik & bild eller meditation i retreat-anda. Hur kan vi tolka en och samma bibeltext genom dessa olika ingångar?

Lördagen pågår mellan 13–16. Det är bra om du ätit något innan så du står dig, vi avslutar med en enkel fika. Deltagaravgiften, 50 Kr, betalas på plats via Swish eller kontant.

Varmt välkommen!

Ledare:
Isabelle Ravelojaona, dans
Eva-Lena Svanberg, musik
Ann-Marie Stenman, bild
Stefan Albinsson och Eva Larsen, meditation i retreat-anda